Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Hani ya soğuklar (Milliyet)

Hani ya soğuklar (Milliyet)

Milliyet

Yayın Tarihi: 31.01.1930

Sayfa: 4

FELEK

HANİ YA SOĞUKLAR

Hatırlarsınız ya! Bu sene kış başında Müneccim başı Fatin Efendi hocamızla ulema ve tabiiyundan  (tabiat felsefesi uzmanı, naturalizm akımı) Abdülfeyyaz Tevfik Bey üstadımız arasında: “Kış çok olacak, az olacak!” zemininde bir münakaşa olmuştu.

Bilhassa bu sene kışın çok sert ve kara olacağını Abdülfeyyaz Tevfik Bey iddia etmiş, Fatin Efendi de bu işin kestirilemiyeceğini söylemişti. Dün Kânunusaninin (Ocak ayı) otuzu idi, sokakta 14 derece hararet vardı… İstemek gibi olmasın ama şu sert ve kara kış nerede? Ağustosta mı gelecek?

BİRAZ FAZLA AMMA!

Dün tramvayda işittiğim bir muhavereyi (karşılıklı konuşma) müsaadenizle naklediyorum:Tramvaydaki  Kontrol memuru ile bir yaşlı hanım arasında: (İstanbul’un semtleri Harbiye ile Osmanbey arasında)

— Hanım teyze ver şu biletini bakalım!

— Al oğlum!

— Ooo Hanım teyzeciğim. Sen daha aşağıda inecekken istasyonu geçmişsin!

— A! Neden? Ben hamama gidiyorum.

— (Gülerek) İyi amma hamam parası vermemişsin!

— Hamam parasını peşin mi alıyorsunuz?

ALLAH SELÂMET VERSİN!

Nihayet Güzellik Kraliçemizi ı Avrupa’ya gönderdik. Hemen Allah Jüriye şirin göstersin! Bu seyahatten aklıma bir şey geldi.. Mübeccel Hanım inşallah iyi bir derece alır.. Mamafih dünya güzelleri arasında olmak da bir mazhariyettir. Eğer bizim kıraliemiz iyi netice almazsa, bizim futbol takımı Olimpiyatlar’da yenildiği zaman bunu bir millî felâket telâkki eden gazeteciler ayni vaveylâyı  (yagarayı) koparacaklar mı?

FELEK