Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

235 sene ben naapıcaam? (Cumhuriyet)

235 sene ben naapıcaam? (Cumhuriyet)

Cumhuriyet

Yayın Tarihi: 25.01.1967

Sayfa: 3

Hadiseler Arasında FELEK

235 sene ben naapıcaam?

Olanlar oldu. 2000 senesinde ya gençler hapı yutacak ya mecburî ölüm tatbik edilecek!. Başka çıkar yol görmüyorum.

Diyeceksiniz ki:

— Sana ne?.. Daha 37 sene var. Sen o tarihe kadar yaşayabilir misin?

— Vallahi kardeşim; ne gelirken, ne giderken sormuyorlar. Ömrün boyu için de müddetli bir mukavele imzalamış değiliz. Onun için 2000 yılından evvel mutlaka «me’cûru tahliye» mecburiyeti yok.. Daha evvel veya sonra da olduğu gibi.

— Ama normal olarak insan ömrü o kadar uzamaz.

— Kardeşim.. Biliyorsunuz ki çok eskiden insanlar çok yaşarmış. Sonraları zahmet, meşakkat, yiyecek azlığı, medeniyet özentileri yüzünden hastalıklar artmış, vücudun mukavemeti azalmış, mikroplar uyanmışlar.. ömür kısalmış. Son asırda mikroplara karşı, hastalıklara karşı pek çok koruyucu ve iyi edilmesi çareleri ve devalar bulunduğundan insan ömrü tekrar uzamağa başladı.. ve bu böyle devam edecek.. ne dersiniz? Profesör Vladimir Engelhardt?.. 2000 yılında insan ne hale gelecek!.

2000 yılına kadar insanlar, sentetik gıdalarla 300 yaşına kadar yaşayacaklar, günde ancak bir saat uyumakla yorgunluklarını telâfi edeceklerdir.

— Teşekkür ederim Profesör.. Demek 300 yaşına kadar yaşayacağız?

— Evet!. Bilim böyle gösteriyor.

Bu konuştuğum adam Rus âlimlerindendir. Uydurma değil.. sadece konuşma hayalîdir; fakat Profesörün söylediği sözler gerçektir. Şu farkla ki bu sözleri bana değil, Pravda gazetesi muhabirine söylemiştir. Biliyorsunuz; Ruslar bu Biyologie ve Biyochimie üzerinde çok ilerlemişlerdir. Pek kıymetli keşifleri vardır.

* * *

Demek ki 2000 senesinde beşer ömrü 300 yıl olacak. O zaman tabii emekli yaşı 65 de kalamaz. Şimdi vasatî ömür 73 iken, 65 olursa vasatî ömür 300 olunca şöyle yapmak lâzım. 65 le 73 arasında 8 sene var. Demek insan ömrünün dokuzda birinde çalışamaz hale gelir veya gelmelidir veya dinlenmelidir. 73 – 8= 65 (emekli yaşı) böyle bulunmuştur. 300 ün 1/9 i 33 dür. Sen ona 40 de! Ne ziyan edersin?. Geriye kalır 260.. Demek ki 2000 senesinde insanlar 260 yaşında emekliye ayrılacaktır. Yoksa gene 65 yaşında tekaüt ettiniz mi, adamlar:

— Eee biz 235 yıl ne yapacağız?. diye soracaklar… Ve 65 yaşına kadar olan nesil bunları 235 sene besleyeceklerdir. Mademki Sosyal adalet! Değil mi ya?..

Onun için gençler hapı yuttular demektir. İş açılmak, bir münhal olmak için insanlar ya ölecekler, ya emekliye ayrılacaklar veya istifa edeceklerdir. İstifayı normal bir sebep saymayın! Ötekilerin de vâdeleri uzadı mı?.. genç kuşak;

— Herif geberemedi ki?.

Yahut:

— Daha emekliliğine 72 sene var.. Naaapıcaz. Becevit bey şuna bir çare! diye ortanın soluna koşacak..

— Öldürmeli kardeşim!.. insanın 300 sene yaşaması ne demektir?. Dedelerimiz, babalarımız bu kadar uzun yaşamışlar mıdır?.

— Nasıl öldürelim adamları yahu?.

— Havagazıyla..

— Anayasa?.

— Anayasaya bir madde koyarız. (Türk vatandaşlarının ömrünü Belediye Meclisleri tayin eder.)

— Olmaz birader..  O zaman İstanbul’da 100 sene yaparlar! Hayat ucuz olan vilâyetlerde 300 yaparlar.. Ankara’da Hükûmet Merkezi diye 500 yılına kadar yaşama mühleti verirler.. Haksızlık olur.

— Naapıcaaz?. Biz bekleyecek miyiz?

— Yürüyüş yaparsınız (Bunaklara İş Yok), (Gençlere İş Alanı İstiyoruz) diye pankartlar yazıp Vilâyete gidersiniz..

— Sonra..

— Sonrası! pankartları Vilâyete bırakıp eve dönersiniz.. babanızdan gündelik alıp sinemaya gider, vakit geçirirsiniz.

— Hani ya gençlik?.

— Ben onu lâf olsun diye söyledim.. Hiç insan 300 sene yaşar mı bu şartlar altında.. deli misin sen yahu?.

— Eee, Rus bilgininin sözü..

— O Rus’tur söyler.. Sen söyleyene değil, anlayana bak..

B. FELEK