Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Aman dikkat! (Tan)

Aman dikkat! (Tan)

Tan

Yayın Tarihi: 14.02.1939

Sayfa: 3

FELEK

Aman Dikkat!

Yazan: B. FELEK

Türkçemiz olgunlaştı; buram buram klâsikler, romantikler kütüphanelerimizden taştı.

— Muharrir!

— Müellif!

— Edip!

— Romancı!

— Tiyatro muharriri!

Diye bağırdınız mı, yüzlerce kişi (Acaba hangimizi çağırıyor?) diye size bakıyor. Edebiyat terkos suyu gibi metre murabbaile ölçülecek hale geldi. Beş edibe çarpmadan, on muharririn ayağına basmadan tramvaya binemez olduk.

E, bu kadar izdihamı edebî olunca bunları bir nizam altına almak için çare düşünmek icap etti. Düşündük ve bir akademi kurmayı münasip gördük. Her düşüncemiz gibi tabiî bu da piyasaya düştü. Şimdi edip, muharrir, müellif hülâsa bütün kalem ahalisi akademiye işmar etmiye (ilgi çekip niyet bildirmek) başladı. Bu işmarları gazetelerimizin bazılarında görmekteyiz. Akademi lâfı ortaya çıkınca herkesin gönlünde yatan arslanlar, kaplanlar, parslar, pelenkler, çakallar, sırtlanlar, kurtlar, zağarlar ve kediler uyandılar. Her biri akademiye diş biliyorlar.

Hani biraz yoklasanız benim bile iştiham var gibi. Boru mu bu?! Arkamdan:

— Kim bu herif? diye sordukları zaman:

— Akademi üyesi! diyecekler. Ah canım! Ne de güzel yakışıyor. [Akademi üyesi] yedi heceli bir san (unvan). Tabiî şimdi bu işin talipleri kendi dil ve dinlerince akademi âzalığını niyaz etmektedirler. Aman dikkat etsinler ve dualarına sarahat versinler. Zira, geçenlerde başka bir münasebetle yazmıştım:

Eyüp Sultan’da hacet penceresinde reislik dua eden bir adama oradan geçen bir Bektaşi dervişinin:

— Aman azizim! Ne reisliği istediğini söyle! Müphem bırakırsan ucuza dayanamaz, tulumbacı reisi yapar. Ömrün oldukça koşmaktan anan ağlar.. dediği gibi âşıkları ve duacıları eğer “Akademi” lâfını mücerret olarak söylerlerse, ucuza dayanamaz, bu sözü güzel sanatlar âleminde mecazen kullanılan (çıplak vücut) mânasına alır ve orada rastgele bir âzalık verirse ömürleri oldukça titremekten imanları gevrer alimallah!