Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Balkan olimpiyatlarında (Milliyet)

Balkan olimpiyatlarında (Milliyet)

Milliyet

Yayın Tarihi: 30.08.1934

Sayfa: 3

FELEK

(1934 Balkan Oyunları)

Balkan olimpiyatlarında

Zagreb’de birinci gün

— Balkan notları —

Zagreb’e tufan gibi bir yağmur altında sabaha karşı, yani beşe on kala girdik. Bir arkadaşım bana böyle erken varışlar için:

— Gece, sıkışıp da, yalnız gidilen yere çıkar gibi oluyor… Demişti. Zaten bu şafaktan evvelki gece sonunu ben pek sevmem. Lâf aramızda o saatte iyi şeyler yapılmaz. Meselâ: İdam cezaları hep o sularda yapılır, neden bilmem.

Fena lâfları bırakalım. Zagreb’e böyle bir duş altında girdik. İstasyonla indiğimiz Esplanade oteli elli metrelik bir yer. Eşyamı çeken hamalla birlikte koşarak otele gittim ve hemen yattım.

* * *

Uyandığım zaman ilk öğrendiğim tatsız haber Rusya’da bulunan Semih’in hâlâ gelmemiş olması idi. Buna, iki gün iki gece şimendifer (tren) yolculuğunun çocukları yormuş olduğunu da ilâve edersek, pek tatlı bir kahvealtı teşkil etmez.

Yugoslavlar, Zagreb’de Balkan oyunları için çok güzel tertibat almışlar. Bir kere atletlerin emrine amade kıldıkları Esplanade oteli oranın en yüksek oteli. Her atlete bir bedava tramvay pasosu da vermişler. Yemekler de güzel. Bütün bunlar bize, gelecek sene altıncı Balkan oyunlarını tertip ederken göz önünde bulundurulacak birer numune oluyor.

Zagreb’i henüz görmedim. Görmeye vakit yok…

Bizim takım doğruyu söylemek lâzım gelirse maneviyat itibariyle biraz sarsılmış. Çünkü hepsi biliyorlar ki bu takım, bu haliyle tam millî atletizm takımı değildir. Fakat Frenklerin “Acte de présence” dedikleri, orada hazır olmak vazifesini yapıyorlar. Memleket hesabına yapılan bu vazifeden dolayı göğüsleri kabardığı kadar, elde edecekleri teknik neticelerin geçen seneye nazaran zayıf olması ihtimali onları kuşkulandırmaktadır.

* * *

Saat üç buçukta stata gittik. Hükûmetin Yugoslav sokolları (Boşnakça, Hırvatça şahinler) için yaptırdığı bu ahşap stat, güzel ve muazzamdır. 55 bin kişi alır.

Oyunlar’a rahatsız bulunduğu için gelemeyen Yugoslav Kralı Hazretleri namına bir General açtı. Belgrat sefirimiz Haydar Bey de şeref locasında idi. Merasim yapıldı. Millî marşlar çalındı ve bayraklar çekildikten sonra İdmancı Andı içildi.  Müsabakalar başladı.

100 metrede Semih yoktu. Viyana’dan çektiği bir telgrafta oyunların açıldığı pazar günü saat beş buçukta Zagreb’e varacağını haber veriyordu. 100 metre geçmeleri ise dördü çeyrek geçe yapıldığı için yetişemedi. Yetişse de günlerce şimendiferde (trende) kalmış bir atletten ne hayır beklenirdi. Zaten bu çocuğun Rusya’ya neden gittiğini hâlâ kimse anlayamamıştır. 100 metreye iştirak eden Müfahham ve Raif seçmeyi kaybettiler. Müsabakaların bütün tafsilâtını uzun uzadı vermeye imkân yok. Yalnız umumî mülâhaza (görüş) olarak söyleyebilirim ki; Yugoslavlar, Yunanları yakından tehdit ettiler. Biz de, kendimizden umulan dereceden aşağıda göründük. Birinci gün bizim için cidden acıklı ve tatsız oldu. Umalım ki; diğer iki günde bunu telâfi etmek fırsatı elimize geçsin.

20 bin kişilik bir halk kütlesi önünde cereyan eden müsabakaların teknik neticeleri:

Disk atma birinci Yunan 48,54 metre, ikinci Romanya, üçüncü Bulgar.

Bu müsabakaya giren İrfan bir mevki alamadı. Veysi geçen seneki gibi fakat kırk metreden fazla atarak beşinci oldu.

800 metre koşuda birinci Yunan 2 dakika, ikinci Yugoslav, üçüncü Yunan.

Besim yedinci oldu.

Yüksek atlama: Birinci Yugoslav 1,80 metre, ikinci Yunan 1,75 metre, üçüncü Haydar 1,75 metre. Sedat 1,75 metreyi aşamadı.

Cirit atma: Birinci Yunan 55 metre, ikinci Bulgar, üçüncü Yugoslav. Karakaş dördüncü oldu.

10,000 metre devir koşu: Birinci Yunan 33 dakika 49 saniye, ikinci Yunan, üçüncü Romen.

Biz bu müsabakaya girmedik.

100 metre: Birinci Yugoslav 10,8, ikinci Yunan, üçüncü Romen.

4X400 bayrak: Birinci Yunan, ikinci Bulgar, üçüncü Romen. Biz beşinci olduk.

Umumî tasnifte (sıralamada) maalesef beşinciyiz. Birinci Yunan, ikinci Yugoslav, üçüncü Romen, dördüncü Bulgar, beşinci Türk, altıncı Arnavutluk.