Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Balkan Oyunlarında Takımımızın Aldığı Teknik Dereceler (Tan)

Balkan Oyunlarında Takımımızın Aldığı Teknik Dereceler (Tan)

Tan

Yayın Tarihi: 09.10.1939

Sayfa: 6

Atina Mektubu

Balkan Oyunlarında Takımımızın Aldığı Teknik Dereceler

Son Kongrede Mısır Atletlerinin de Balkan Oyunları’na Daveti Kabul Edildi

Atina, 6 (Hususi) — Öğleyin Atina Valisi’nin bir resm-i kabulüne bütün takımlar iştirak ettiler. Altıncı Balkan Oyunları’nda İstanbul’a gelmiş olan Atina Valisi Mösyö Kotzias atletleri büyük bir samimiyetle kabul etti.

Öğleden sonra saat üçte dekatlonun geri kalan beş oyunu yâni sırasıyla 110 metre mânia, disk atma, sırıkla atlama, cirit atma ve 1500 metre koşu ile bunların arasında da programın ayrı bir numarası olan 3000 metre engelli koşu yapıldı.

Dekatlona bizden girmiş olan Melih ile Muhittin’den, Melih bilhassa disk atma ile sırıkla atlamada zayıf olduğundan topladıkları sayılar maalesef dördüncülükten yukarı çıkamadığı için bu iki gün süren müşkül mücadelede puan alamadık. Yalnız, Melih koşulardaki kuvveti bakımından çok nazarı dikkati celbettiği gibi Muhittin de dekatlonun sırıkla atlama müsabakasında 3,65 metreyi geçerek hem çok alkışlandı hem de ayni zamanda Balkan dekatlonunun sırıkla atlama rekorunu ve Türkiye sırıkla atlama rekorlarını kırdı.

Bu müsabakada iki Yugoslavyalı birinci ve ikinci oldular. Bir Yunanlı iki, bir Romen de üçüncülükte müsavi geldikleri için puanları paylaşılarak birer buçuk sayı aldılar. Melih beşinci, Muhittin altıncı oldu. Bir Yunanlı yedinci ve diğer bir Romanyalı sekizinci çıktı. Bizim çocukların ilk defa olarak girmiş oldukları bu çok enteresan müsabakanın gelecek sene daha iyi neticeler vereceğinde ümidimiz çoktur.

Yine bugün statta yapılan 3000 metre engelli koşu bir takım mânialar, çitler, su çukurları ile güçleştirilmiş bir koşuydu. Bizimkilerin birinci defa gördükleri bu yarışa Maksut ile Mustafa girmiştiler. Maksut beşinci, Mustafa sekizinci oldu. Tabii numara alamadılar. Birinci ve ikinci Yunanlı, üçüncü Romenlerin meşhur mukavemet koşucusu Cristea (Kristea) ve dördüncü de bir Yugoslav geldi.

Böylece umumi tasnifte Yunanlılar 34 buçuk sayı ile birinci, Yugoslavlar 29 sayı ile ikinci, Türkler 14 sayı ile üçüncü, Romenler 12 buçuk sayı ile dördüncü gelmektedirler.

O gün akşam üzeri Kifisya nahiyesinde Atletik kulübün güzel bir çay ziyafetinde bulunuldu. Gece de Atina Valisi murahhaslar şerefine bir hususî akşam yemeği verdi.

Beş Teşrinievvel (Ekim) perşembe günü istirahatle geçti. Cuma günü sabahleyin yapılan son kongrede Mısır atletlerinin de puan alamamak şartıyla Balkan Oyunları’na daveti kabul edildiği gibi Balkan Oyunları’nın tesisine ve idamesine hizmeti dokunmuş olanlara fahri azalık unvanı tevcihine ve Balkan Oyunları’na en çok iştirak etmiş olan atletlere de bir mükâfat verilmesine karar verildi.

En son mukarrerat (kararlaştırılan hususlar) olarak da 1940 da on birinci Balkan oyunlarının tertibine, protokol mucibince (gereğince) Türkiye memur edilerek mesaiye hitam verildi (son verildi).

Öğleyin Başvekil  Metaxas (Metaksas) Balkan spor murahhaslarını kabul ederek kısa bir hasbihalde(sohbette) bulundu. Bu akşam Vali Mösyö Kotzias’ın bütün takımlar şerefine bir ziyafeti veriyor. Bütün ekipler ve sefirler davetlidirler. Yarın oyunların en mühim günü ve bizim için de bir imtihan devridir. Bu mektup gazetede intişar ettiği (yayınlandığı) zaman, oyunların bizim leyhimize inkişaf etmiş (gelişmiş) olduğu haberinin verilmiş olacağını ummaktayız.