Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Bayram Gazetesi (Bayram Gazetesi)

Bayram Gazetesi (Bayram Gazetesi)

Bayram Gazetesi 01.11.1979 Sayfa: 2

Burhan Felek

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Bu gazeteyi çıkarma hakkı yasal olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve emsali gibi basın teşekkülü bulunan şehirlerimizde en çok Sarı Basın Kartına sahip gazetecilerin üyesi bulunduğu Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir.

Bu cemiyetler, Bayram Gazetesi’ni yayınlamaktan vazgeçemezler. Çünkü bu gazetenin geliri, cemiyetlerin üyelerine bir nevi sosyal yardım teşkil etmektedir. Bu sebepledir ki, adı geçen şehirlerdeki gazeteciler cemiyetleri birden fazla ise, Sarı Basın Kartı sahibi üyesi diğerlerinden fazla olan basın teşekkülü bu gazeteyi çıkarma hakkını kazanmış olur.

Bazen, bu yüzden, gazeteciler cemiyetleri arasında anlaşmazlıklar da çıkabiliyor. Nitekim bu yıl Ankara’da böyle bir durum hâsıl olmuştur. Yeni teşekkül eden “Çağdaş Gazeteciler Derneği” adındaki kuruluş, öteden beri Ankara’da Bayram Gazetesi’ni çıkarma hakkını elinde tutan “Ankara Gazeteciler Cemiyeti” nin bu bayram bu hakkını kaybettiğini, çünkü en fazla Sarı Basın Kartı sahibi üyeye kendi teşekküllerinin malik bulunduğunu ileri sürmüştür.

Durum radyo, televizyon ve gazetelere de konu olmak suretiyle umumi efkâra duyurulmuş ve iki basın teşekkülü arasındaki anlaşmazlık nihayet yetkili makamlara intikal etmiştir. Danıştay’ın verdiği tehir-i icra kararı üzerine bu bayram gazeteyi, eskisi gibi, Ankara’da Ankara Gazeteciler Cemiyeti çıkaracaktır.

Aslında basın teşekkülleri arasında daima iyi niyet, kardeşlik duyguları, karşılıklı yardımlaşma hâkim olmalı… Gönül bunu ister.

Fakat bazen, Ankara’daki gibi, üzücü uyuşmazlıklar da, maalesef meydana gelebiliyor. Temennimiz, bu gibi anlaşmazlıkların en uygun şekilde tatlıya bağlanmasıdır. Zira basın teşekküllerini meydana getiren ve bilhassa idare eden arkadaşların daima basiret içinde olmalarında fayda vardır.

Bugün, mesleğin en eskisi ve “Şeyhülmuharrirîn” gibi şerefli bir yeri Tanrı’nın lütfu ile kazanmış 70 yılık bir mensubu sıfatıyla derim ki, bizi çekip çevirecek yasalar, usul ve âdetler olmasa da -ki yoktur- artık kendi kendimizi derleyip toplamak zorundayız. Bunu yaparsak, inanın, bu mesleğin itibarı kat kat artar.

* * *

Bayramı kutlar, bütün okuyuculara, meslektaşlarımıza, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerdeki basın teşekküllerine ve mensuplarına sağlık ve saadet dileriz.