Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Futbolde 4-0 yenildik (Tan)

Futbolde 4-0 yenildik (Tan)

Tan

Yayın Tarihi: 04.08.1936

Sayfa: 1-6

Berlin Olimpiyatları

Futbolde 4-0 yenildik

Dünkü güreşlerde, Çoban, Sadık, Mustafa, Ahmet, Yaşar ve Mersinli Ahmet kazandılar

(Sureti mahsusada Berlin’e giden arkadaşımız Burhan Felek telefonla bildiriyor)

Berlin, 3 — Bugün Güreşçiler için iyi oldu. Mersinli Ahmet, Almanı, Mustafa, İngilizi, Çoban Mehmet, Belçikalıyı ve ikinci devrede de Küçük Ahmet, Japonu, öğleden evvel sayı hesabiyle yendiler.

Öğleden sonra ikinci devrede Sadık, İsveçliyi, Yaşar, Meksikalıyı sayı ile yendiler.

Görüştüğüm bazı ecnebi hakemler, bizimkilerin güreş bilmediklerini ve ancak kuvvetle kazandıklarını söylediler.

Futbolde Norveç takımına 4—0 yenildik. Takım şöyle teşkil edilmişti:

Cihat

Yaşar                                                  Hüsnü

İbrahim                       Lütfi                Mehmet                     Reşat

Fikret   Rebii                           Hakkı   Sait                              Niyazi

Hakem İtalyan. Yan hakemleri Alman ve Mısır. Birinci devrede bir, ikinci devrede üç gol yedik. Kaleci iyi değildi. Müdafaa fena oynamadı. Hücum ve muhacim hatları arasında anlaşma yoktu. Oyun çayırda oynandı.

Norveçliler, çabuk, emin ve bize faik bir oyun oynadılar. Kafa oyunları ve pasları iyi. Çok koşuyorlar hulâsa, bizim takım iyi bir oyun çıkaramadı.

Sahanın yalnız bir köşesinde iki bin kadar seyirci vardı. Diğer taraflar boştu. Güreşte de ancak 1500 kadar seyirci vardı. Stadyumda ise atletizmi görmeye yüz bin kişi gelmişti.

Norveç takımı, 4-0 Türk takımını yenmiştir.

Momsen stadyumunda havanın yağmurlu olmasına rağmen bilhassa Norveçlilerden ve Berlin’deki Türk kolonisinin hemen hemen kâffesinden mürekkep olan büyük bir halk kütlesi, tribünleri işgal etmiş bulunuyordu.

Resmî şahsiyetler arasında Türkiye Büyükelçisi, sefarethane erkânı, Türk ve Norveç spor teşkilatı zimamdarları bulunuyordu.

Saat 17,30 da takımlar sahaya çıktılar. Türk takımı şu suretle teşekkül etmişti:

Cihat, Yaşar-Hüsnü, Reşat-Lûtfi- İbrahim, Niyazi – Said – Hakkı – Rebii – Fikret.

Düdük çalınır çalınmaz Norveçliler, hücuma geçmişler ve Türk kalesi önüne tehlikeli akınlar yapmışlardır.

Fakat Türk müdafaa hattı, bu hücumu defetmeğe muvaffak olmuştur. Türk takımının heyeti mecmuasının oyunlarını tanzim etmesi uzun sürmüş ve on dakikalık bir müddet Norveçliler çok iyi bir vaziyette bulunmuşlar ise de gol yapmağa muvaffak olamamışlardır.

Onuncu dakikadan itibaren Türk takımı, faaliyete geçmiş ve rakibine hâkim olmuştur.

Fakat Türk muhacimleri, her hangi bir netice elde edebilecek kabiliyette olmadıklarını göstermişler ve bir çok fırsatlar kaybetmişlerdir.

Norveçliler, Türk muhacimlerinin sıkıştırmalarından kendilerini kurtarmağa muvaffak olmuşlar ve birinci haftaymın neticesinden evvel soldan yaptıkları seri bir hücum esnasında sol açıklarının ayağiyle ilk sayılarını yapmağa muvaffak olmuşlardır.

Bunun üzerine Türkler, beraberliği temin etmek için çok büyük gayretler sarf etmişlerse de buna muvaffak olmamışlar ve birinci haftayım bir – sıfır Norveçlilerin galibiyeti ile bitmiştir.

İkinci haftaymda Türk takımında tadilât yapıldı. Hüsnü, santrhaf mevkiine, Fikret de merkez muhacim  mevkiine getirildi. İlk on dakikada Türkler, beraberliği temin için besledikleri meşru bir ümit ile hücumlarına devam ettiler. Fakat oyuncuların aralarında iyi anlaşamamaları bütün mesaiyi akim (neticesiz)- bırakıyordu.

Bu esnada Norveçlilerin yapmış oldukları ikinci bir gol, Türk takımının hızını kesmiş ve Türk takımı artık gol yemeye alışmakta gecikmemiştir.

Norveçliler, on ikinci dakikada üçüncü gollerini de yapmağa muvaffak olmuşlardır.

Bundan sonra Fikret santrhaf mevkiine geçmiş ve hücumları tanzim etmeğe uğraşmıştır. Fakat Norveçlilerin üç golü Türk takımı için çok ağır bir handikap idi.

Bundan başka Cihad’ın çok ağır bir hatası yüzünden Norveç takımını maça nihayet veren dördüncü gollerini yapmağa sebebiyet vermiştir.

Bu çok aykırı netice, Türk takımının tam manası ile mahkûm bir vaziyete düşmemiş olduğu bu maçın hakikî bir ifadesi olamaz. Fakat sporda yalnız son netice sayılır ve son derece mütecanis olan takımı tamamiyle müspet bir futbol oyunu oynamış olan Norveçlilerin faikiyeti (üstünlüğüyle) önünde boyun eğmeğe mecburuz. Yalnız şu ciheti kaydedelim ki yağmurlu hava yüzünden kayak bir hale gelmiş olan saha, Türk takımının aleyhine idi. Çünkü Türk takımı, son maçlarını Taksim Stadyumu’nun sert ve kuru sahasında yapmıştı. Türk takımının mazeret makamında serdedeceği yegâne noktadır.