Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

İngiltere-Çin futbol maçı heyecanlı oldu, İngilizler güç yendiler (Tan)

İngiltere-Çin futbol maçı heyecanlı oldu, İngilizler güç yendiler (Tan)

Tan

Yayın Tarihi: 10.08.1936

Sayfa: 6

Berlin Olimpiyatları

İngiltere-Çin futbol maçı heyecanlı oldu, İngilizler güç yendiler

Alafranga güreşlerin ilk neticeleri

Bugün saat onbirde, bizim bütün Olimpiyat hareketimizin mihverini teşkil eden Grekoromen, yani alafranga güreş müsabakaları başlıyordu. Gerçi serbest güreş de alâkadar etmekteyse de, o güreşi bilmediğimiz, sadece bir şans denemeye geldiğimiz muhakkak idi. Esasen elde edilen neticeler çocukların grekoromendeki bilgileri ile elde edilmiş neticelerdi. Nitekim bugün diğer bir iki gazeteci arkadaşla görüştüğüm Fransız Güreş Federasyonu Reisi bizim serbest güreşteki çocukların kuvvetli olduğunu, fakat serbest güreş bilmediklerini, ayakla çalışamadıklarını ve tamamen grekoromen güreşi yaptıklarını söyledi. Onun için bizi en ziyade grekoromen takımımız alâkadar ediyordu.

Bu sene Olimpiyatla’ra 56, 61 ve 66 kilolardan on sekizer kişi, 72 den 14, 79 dan 16, 87 den 13 ve ağırdan 12 olmak üzere 109 kişi girmişti.

İlk devrede bizimkiler şu hasımlara düştüler:

Küçük Hüseyin — Finlandiya (Pertonen)

Yaşar — Danimarka (Nilsen)

Saim — Belçika (Osselaer)

Nuri — Çek (Zivonar).

Adnan — Mısır (İbrahim Arabî)

Mustafa — Macar (Bobis)

Çoban — İtalyan (Donati).

İlk karşılaşmalar

Öğleden evvelki güreşler saat on birde başladı. Salonda serbest güreşteki kadar halk vardı. Hüseyin’in, talihsizlik eseri olarak ilk karşılaştığı Finlandiyalı kavi (sağlam, zorlu) bir çocuk. Gerçi Hüseyin ihtiyatlı ve güzel güreşti, hattâ bir aralık bir de iyi puan aldı ama neticede alta düştü ve hele son dakikalarda bilâfasıla Finlandiyalının altında ve çift kuleye düşmüş vaziyette kaldığından sayı hesabı ile ve ittifakla mağlûp oldu.

Yaşar’a çıkan Danimarkalının narin bir çocuk olduğu ve pek dayanamayacağı ilk vehlede gözüme ilişti ve hattâ bunu arkadaşlara da söyledim. Nitekim 12 inci dakikada Yaşar’ın altına düşen Danimarkalı, kaburgaları incindiğinden güreşi terk etti ve Yaşar galip ilân edildi. Saim, güreştiği Belçikalı Auslaer’i sayı hesabı ile ve ihtiyatlı bir güreşle mağlûp etti. Nuri, Çekoslovakyalı Zivonar ile güreşti. Yerde çalışma müddetlerinin yanlış hesabından dolayı iki defa güreştirilen bu iki müsabıktan Çek’in sayı ile galip geldiğine karar verdiler. Müsabaka bizde cereyan etseydi bizimki kazanırdı. Arkadan Büyük Mustafa, Macar Bobis ile güreşti. İnce bir çocuk olan Macar’ı bir müddet sonra bastırdı ve kuvveti sayesinde hâkim güreşerek güreşi sayı ile kazandı. Mustafa’nın vaziyetine nazaran serbest güreşteki belinin incinmesi ehemmiyetli bir şey olmasa gerektir.

Çobanın güreştiği İtalyan Donatti, Çobana nazaran daha zayıf bir adamdı. Çoban oldukça cesurane güreşti. İlk on dakikada berabere iken ikinci kısımda bazı fauller yapması, ekseriyetle mağlûp addedilmesine sebep oldu.

Bizimkilerin son güreşini Adnan, Mısırlı İbrahim’e karşı cesurane yaptı. Fakat sayı ile mağlûp oldu.

*

Serbest güreşin tasnifi

Evvelki akşam biten serbest güreşin kat’î ve birinciden altıncıya kadar tersine, 6 dan bire kadar puan vererek yapılan tasnifi neticesi şudur:

1 inci Amerika, 24 sayı ile

2 inci İsveç, 21 sayı ile

3 üncü Finlandiya, 15 sayı ile

4 üncü Macar, 14 sayı ile

5 inci Almanya, 14 sayı ile

6 ıncı Fransa, 13 sayı ile

7 inci Estonya, 11 sayı ile

8 inci İsviçre, 9 sayı ile

9 uncu Kanada, 7 sayı ile

10 uncu Çekoslovakya, 5 sayı ile

11 inci Türkiye, 4 sayı ile

12 inci Japonya, 3 sayı ile

13 üncü İngiltere, 2 sayı ile

14 üncü Avustralya, 1 sayı ile.

Almanlar 14 sayı ile Macarlarla berabere oldukları halde, Macarların altına düşmelerinin sebebi, Macarların hiçbir milletin yapamadığı bir iş olarak bu güreşlerde iki birincilik kazanmalarıdır.

İngiltere – Çin maçı

Bugün dünya kuruldu kurulalı ilk defa vaki olan ve bundan sonra da belki hiç görülmeyecek bir hâdiseye şahit oldum: Yani İngiltere ve Çin millî takımları arasındaki futbol maçını gördüm. Sahanın beşte dördü doluydu. Çinliler mavi gömlek, beyaz pantolon, İngilizler beyaz gömlek, siyah pantolon giymişlerdi. İngilizlerin bilâistisna iriyarı adamlar ve Çinlilerin içinde de bir tanesi müstesna olmak üzere diğer on tanesi kısa boylu adamlardı. Maç çok seri başladı ve herkesin hayret dolu gözleri önünde Çinliler İngilizleri sıkıştırmağa başladılar ve İngilizleri şaşırttılar. Birinci haftaym sıfır sıfıra ve Çinlilerin hâkimiyeti altında geçti. İngilizler ancak ikinci half-time’da güçlükle iki gol yaparak maçı 2-0 kazandılar.

Dua edelim ki; kur’ada Çinliler bize çıkmamış olsunlar. Çünkü Norveç’ten daha iyi bir oyun oynuyor gibi göründüler. İngiliz amatörleri de İngiliz profesyonelleri sisteminde derin paslarla, kuvvetli vuruşlarla ve uzaktan şut atarak oynuyorlar. Maç, heyet-i umumiyesi (genel yapısı)  itibariyle bizim maçtan daha heyecanlı oldu.

*

Bugün Kiel’de yapılan yelken yarışlarında bizim yelkencilerin kâh 21 inci, kâh 25 inci ve kâh 5 inci oldukları hakkında rivayetler işittik. Doğrusu bizim kafile ile temasımız tamamen kesildiği için bu neticeleri kontrol etmenin de imkânı bulunamadı.

Eskrimci bayanlardan Bayan Halet ilk devrede, Bayan Suat da ikinci devrede tasfiyeye uğradı. Kadınlarda birinciliği, Macarlar aldı.

*

Burada Türkiye Olimpiyat Ataşesi ile mektep arkadaşı olan ve şimdi Almanya’da tahsilde bulunan eski atletlerden bir zat arasında bilet meselesinden dolayı çıkan bir münazaa (çekişme, ağız kavgası) üzerinde Ataşe’miz arkadaşını polise şikâyet ettiği için Alman polisi kendisini karakola davet ederek ifadesini almıştır. İki Türk arasında çıkmış olan bu hâdisenin Alman polisine aksettirilmesi Türkler arasında hoş görülmemiştir.

Burhan FELEK