Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Mizah muharrirliği

Mizah muharrirliği

Milliyet

Yayın Tarihi: 12.02.1932

FELEK

Mizah muharrirliği

Gariptir… Bazıları, hem medenî geçinenler, mizah muharrirliğini sırası gelince, adamın yüzüne bir kara imiş gibi vururlar.. Evvelâ insanlık kanununda karşısındakinin ayıbını yüzüne vurmak pis bir şeydir ya!. Haydi o kadar ince eleyip sık dokumayalım. Lâkin mizah muharrirliğini, kâriyi (okuru) güldürmeyi ayıp telâkki edenlere ne dersiniz?..

Bu zihniyetle artistliği, musikişinaslığı namussuzluk addeden softa ve fodul düşünceler arasında büyük müşâbehet (benzerlik) görürüm.

Mizah muharriri kârie ,(okura) vak’aları en gülünç tarafından gösterir.. Tehzil eder, belki alay da eder. Çünkü alay, zekânın haracıdır. Ondan vazgeçemez…

Herkes vak’aları mizah muharririnin zaviyesinden göremez. Onun vazifesi bu zaviyeyi kârie işaret etmektir.

Ben mizah muharrirliğini zevk için yapan, amatör gibi çalışan bir muharririm. Biliyorum ki; mizah yapmak güçtür ve ben bunda muvaffak olamıyorum. Bununla beraber, mizah muharrirliği ile iftihar ederim..

Hattâ mizahın kıymetini takdir edemeyen ve yazılarımın manasını anlamayanlar ekseriyeti teşkil etse bile!..

Hikâye maruftur ya!..

Birisi bir tuhaf şey anlatmış.. Karşısındaki anlamamış.. Bir daha anlatmış yine anlamamış.. Üçüncü defadan sonra dinleyen gülmeye başlamış..

Hikâyeyi anlatan da:

— Hele şükür!.. demiş anlayabildin.. Ve şu cevabı almış..

— Hayır! ona değil, hâlâ anlamadım da ona gülüyorum..

Ben de hâlâ anlamayanlara, onlara gülüyorum…

Millyet 12.02 1932