Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Olimpiyat arifesinde (Tan)

Olimpiyat arifesinde (Tan)

Tan

Yayın Tarihi: 19.07.1936

Sayfa: 3

FELEK

(1936 Berlin Olimpiyatları)

Olimpiyat arifesinde

İki geçen Olimpiyat’a mesul mevki sahibi olarak iştirak etmiş bir adam sıfatı ile şu günlerde bazı müşahedeler(gözlemler) yapıyorum. Muhtelif şubeler, şahıslar ve işler hakkında ufak tefek tenkitler, istihbarlar ve serzenişler oluyor. Bu gibi neşriyat, geçen Olimpiyatlar’da da yapılmıştı. Şu farkla ki, o zaman daha fütursuz ve daha amansız idi. Evvelce de söylediğim gibi spor sahası, pervasız aşık atılan şeylerden biri ve Olimpiyatlar da bir sürü iştiha ve kıskançlığı keskinleştiren seyahatlerin başı oldukça bu mevzu üzerinde yazı yazılmamasına imkân görmek safdillik olur. Elverir ki, yazılan yazılar hakikate, memleket sporunun menfaatlerine uygun olsun. Ancak elin ağzı torba değildir ki, çekip büzelim. Doğru da söyler, eğri de söyler. Buna karşı en büyük silâh yapılan işlerin ve tutulan yolun selâmetidir. Bu selâmetten emin oldukça böyle ufak tefek tenkitleri Olimpiyat gibi büyük genişlikte bir işe engel sanmak zayıflık olur.

Olimpiyat Oyunları gerek eski Yunanlılar zamanında, gerekse bu sefer Baron de Coubertin tarafından yeniden kurulurken, milletler arasında mertlik, açıklık ve samimiyet duygularına serbest cereyan vermek için tesis edilmiştir. Bunun için de en ıvazsız mevzu spor olduğunu düşünmüşler ve o yolda yürümüşlerdir.

Şimdi Olimpiyat umdesinin bir vasıtası olan spor işini münakaşa ederken onun asıl ruhu olan mertlik ve açıldığı ikinci safa bırakmak reva olamaz. Onun için gerek gazetecilere, gerek Olimpiyat sergüzeştinin  içinde bulunan sporculara bilhassa bu Olimpiyat işinde, tamamen açık ve yiğitçe görüşmelerini ve memleket zaviyesinden tetkik edilirken, bu meseleden kendi şahıslarını tamamen mevzu haricinde bırakıp işi görmelerini, eski bir sporcu sıfatı ile her iki tarafın ve hele Olimpiyat işinin selâmeti namına, çok şayan-ı temenni  ve faydalı görmekteyim.

B. FELEK