Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Olimpiyatlarda ilk müsabaka günü güreşçilerimiz ne yaptılar (Tan)

Olimpiyatlarda ilk müsabaka günü güreşçilerimiz ne yaptılar (Tan)

Tan

Yayın Tarihi: 07.08.1936

Sayfa: 5

Berlin Olimpiyatları

Olimpiyatlarda ilk müsabaka günü güreşçilerimiz ne yaptılar

(Sureti mahsusada Berlin’e giden arkadaşımız Burhan Felek’ten)

Bugün yüz binlerce halk büyük Olimpik Stad’ını dolduruyor. Sabahleyin yüz metre seçmeleri yapıldı. Balkan şampiyonu Yunanlı Frangudis kendi serisinde üçüncü, yine Yunanlı Sakellariou (Sakelaryo) beşinci olduğundan tasfiyeye uğradılar. Maruf Yugoslav sprinteri Bauer de serisinde sonuncu olarak seçildi. 1,85 te yüksek atlama seçmeleri yapılarak öğleden sonraya girecekler ayrıldı. Eğer bizim Polat buraya getirilse idi. 1,86 atladığına göre 1,85 ile hiç olmazsa Olimpiyat müsabakalarına girebilecekler arasına ayrılırdı.

İlk günü yapılan müsabakaların içinde en şayanı dikkat hâdise Amerika Owens ismindeki müsabıkın 100 metre çeyrek finalinde, 10, 21-10 ile yeni bir dünya rekoru yapmasıdır.

Finaller içinde 10000 metrenin birinci, ikinci ve üçüncülüğünü Finlandiya aldı. Yüksek atlamada, 2,03 metre ile Johnson birinci geldi. İkinci ve üçüncüsü, 2 metre ile Amerikalı oldu.

Güreşler

Gelelim güreşlere:

Deutschlandhalle (Doyçland Hale) denilen ve 20 bin seyirci alan muazzam salonun ortasındaki büyük ringin üstüne iki minder konmuş. Matbuat, jürinin tam arkasında. Bizim Güreş Federasyonu erkânı da tam karşı tarafta. Muhterem seyirciler kısmında General Ali Hikmet, Nizamettin Kırşan, Vildan Aşir (atletizm müsabakaları statda yapılıp dururken Atletizm Federasyonu Reisi’nin güreşçileri görmek istemesi ve dünyanın en büyük atletlerini, çarpıştıklarını seyretmek fırsatını güreş müsabakalarına feda etmesi güreşe karşı ne büyük muhabbeti olduğunu gösterecek bir işarettir.), Muhafız Alay Kumandanı İsmail Hakkı, Futbol Federasyonu Reisi Hamdi Emin, Kafile Reisi Süreyya, Naşit Hakkı hep oradalar. Salonun yukarı tribünlerinden bir köşede bizim futbolculardan beş on kişi var. Salon 20 bin kişilik. Seyirci ancak 2000 kişi kadar var. Halbuki büyük stat öğleden evvel olduğu halde dolu. Bu da Olimpiyatlar’ın asıl atletizmden ibaret olduğunu gösteren delillerden biri.

Geçelim… Güreşler başladı. Bugün on birden bir buçuğa kadar yalnız 56 ve 61 kilolar güreşecek, Gerçi iyi malûmat alamıyoruz. Çünkü bizi kendi milletimizin müsabakaları hakkında ayrıca tenvir eden (aydınlatan) kimse yok. Gazeteciler karanlıkta körebe oynamakla meşguller. Ancak bilvasıta (dolaylı olarak) öğrendiklerimize göre, bugün ve bu gece bizim çocukların hepsi güreşeceklermiş.

Serbest güreşler

Serbest güreşlere gelince, İtalya, Macaristan, Fransa, Estonya, Kanada, İngiltere gibi serbest güreşin bizden çok ileri olduğu memleketler Olimpiyatlara tam takımla girmedikleri halde biz daha serbest güreşin kendi memleketimizde resmi müsabakalarını yapmamış ve beynelmilel hiç bir ciddi temasa girmemişken, yedi kişilik tam takımla Olimpiyatlar’a iştirak ettik. Bu takdir edilecek bir cesarettir. Bu malûmattan sonra…

Bizim çocukların ilk devredeki kura neticelerini yazıyorum:

56 Ahmet — Alman Herbert

61 Yaşar — Macar Toth

66 Sadık — Amerikalı Strong

72 Ankaralı Hüseyin — Fransız Jourlin (Jurlen)

79 Mersinli Ahmet — Alman Schedler (Şedler)

87 Mustafa — İngiliz Ward

Ağır Çoban — Belçika Charlier (Şarliye)

Talihliler kimler?

Doğruyu söylemek lâzım gelirse bizimkilerden Ankaralı Hüseyin ile Çobandan başkası kurada pek de talihli görünmüyorlardı. Yalnız dikkat ederseniz serbest güreşe Balkanlılar girmedikleri için bizim zaif milletlerle güreşmemiz ihtimali zaten pek az idi.

Bugün yalnız 56, 61, 66, 72 kiloların güreşleri yapıldı. Bizimkiler maalesef, değil müsabaka kazanmak, serbest güreşte iyi bir intiba bırakmaya dahi muvaffak olamadılar. Çünkü biçare çocukların bu güreşi bilmedikleri, hattâ nefes kabiliyetlerinin pek yerinde olmadığı görülüyordu.

Güreşlerin neticeleri

Bizim çocukların güreşleri şöyle neticelendi:

Ahmet, Alman Herbert’e altı dakikada tek kanatla yenildi. Çocuk bir takım ayak oyunlarının tatbikinde muvazenesini (dengesini) ve kontrolünü kaybetti ve yenildi.

Benim Yaşar’dan ümidim çoktu. Kuvvetli, alaturka bilir diyordum; fakat Macar Toth (Tut) un önünde o da bir şey yapamadığı gibi 13 dakika 20 saniyede tek kle ile yenildiği zaman bitap bir halde idi.

Sadık, Amerikalı güreşçinin önünde gerçi oyun yapamadı, hattâ oyunlara mukabele edemedi, ama kuvveti sayesinde oyunları bozdu. Bilmediği için oyun tatbik edemediğinden sayı alamadı ve sayı hesabile ekseriyetle kaybetti.

Ankaralı Hüseyin’in bir Fransız’a düşmesinden ümitleniyordum. Çünkü Fransızlar pek iyi güreşçi olarak tanınmış değillerdir. Buna rağmen Hüseyin ayakta ters çapraza düşüp, köprüye gelerek bir büyük tehlike geçirdikten sonra maneviyatı kırıldı. Mütemadiyen kapanık güreşti ve neden sonra güreşin bitmesine iki dakika kala, gayri şuurî saldırışlar yaptıysa bunlarda da kendini alta vermekten başka bir netice alamadı.

Bu çocukların hepsi güya alaturka bildiklerinden ayaklarını kaptırmamaları lâzım iken dördü de tek veya çifte dalan hasımlarına bacaklarını kaptırdıkları için, hep alta düştüler. Bu hususta ilâve edecek başka mütalaam yok.

İnşallah yarınki güreşlerde daha talihli olurlar.

Diğer teknik neticeler

Gelelim teknik diğer neticelere:

56 kiloda:

İngiltere — Japonya’yı sayı ile

Almanya — Türkiye’yi tuşla – 6 dakika

Macar — Belçika’yı tuşla – 10,30 dakika

İtalya — Çekoslovakya’yı tuşla – 13,10 dakikada

İsveç — Finlandiya’yı sayı ile

İsviçre — Hindistan’ı tuşla – 6,49 dakika

Amerika — Filipin’i sayı ile

61 kiloda:

Cenubî (Güney)Afrika — Çekoslovakya’yı sayı ile

İsveç — İtalya’yı tuşla – 8,30 dakika

İngiltere — Almanya’yı sayı ile

Amerika — Fransa’yı tuşla – 12,33 dakika

Macar — Türkiye’yi tuşla – 13,22 dakika

Finlândiya — Belçika’yı tuşla – 4,40 dakika

Japonya — İsviçre’yi sayı ile

66 kiloda:

Almanya — İsviçre’yi sayı ile

Japonya — Çekoslovakya’yı sayı ile

Amerika — Türkiye’yi sayı ile

İsveç — İngiltere’yi tuşla

Finlandiya — Belçika’yı tuşla

İtalya — Avustralya’yı sayı ile

Macar — Fransa’yı sayı ile

72 kiloda:

İsveç — Çekoslovakya’yı tuşla

Almanya — Avustralya’yı sayı ile

Finlândiya — Macaristan’ı sayı ile

İsviçre — Estonya’yı tuşla – 5,40 dakika

Amerika — Belçika’yı tuşla

Kanada — Hindistan’ı tuşla

Fransa — Türkiye’yi sayı ile

İngiltere — Japonya’yı sayı ile

Umumî haberler:

Takımlarımızın vaziyeti normaldir. Yarın 5,30 da futbol oynayacağız. Allah yardımcımız olsun.

B. FELEK