Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Tembellik felsefesi (Tan)

Tembellik felsefesi (Tan)

Tan

Yayın Tarihi: 02.02.1938

Sayfa: 3

FELEK

Tembellik Felsefesi

[Yazan: B. Felek]

Herkesin ve her mesleğin olduğu gibi, tembellik ve tembelliğin de bir felsefesi vardır ve tembeller ona dayanarak icrayi sanat ederler.

Bu felsefenin en âmiyanesi:

«Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin» şeklinde dillerde dolaşanıdır.

Maruf hikâye vardır:

Herifin birinin gömleği kirli imiş. Arkadaşı görmüş:

— Şu gömleği bir yıkasana! demiş. Öteki cevap vermiş:

— Yıkadım, yine kirlendi. Arkadaşı ısrar etmiş:

— Kirlenir a! Gömlek bu! Bir daha yıka!

— Yıkarsam yine kirlenecek!

— Bir daha yıkarsın!

— İyi amma, ben bu dünyaya sade gömlek yıkamaya mı geldim?

Tembel, hayatın yalnız iş yapmamaktan ibaret olduğuna inanan adamdır. Onun için işlemek gayritabiîdir. Binaenaleyh muttasıl bahane bulur. İşte bu bahaneler toplanır, tembelliğin felsefesini teşkil eder.

Bir ihtiyar adam iki oğluyla otururken susamış, büyük oğluna:

— Şuradan bana bir su ver! demiş. Fakat oğlan aldırmamış. Adamcağız içerlemiş. Babasının kızdığımı gören küçük oğlu teselli için şöyle söylemiş:

— Baba! Hiddetlenme! Allah belâsını versin! Hayırsız evlât, ne yapacaksın? Kalk, suyunu kendin iç, bana da bir su ver.

Tembelin bütün mesaisi, yapmadığı işler için cevap bulmaktan ibaret olduğu için elinden, kolundan ziyade muhtemel suale karşı vereceği cevabı hatırlamaktan ibaret kalır. Onu da bulduktan sonra rahata kavuşur.

Tembellik rahat bir şeydir. Lâkin tembel oluncaya kadar çekilen azap ve adamın adı tembel çıkıncaya kadar uğradığı hakaretler o kadar ağırdır ki; bu rahata ermeyi göze alanlar, bereket ki pek çok değildir.