Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Yunanlılar 27, Bulgarlar 18, Yugoslavlar 20 Atlet Gönderdiler (Tan)

Yunanlılar 27, Bulgarlar 18, Yugoslavlar 20 Atlet Gönderdiler (Tan)

Tan

Yayın Tarihi: 05.09.1937

Sayfa: 3

Balkan Oyunları Bugün Başlıyor

Yunanlılar 27, Bulgarlar 18, Yugoslavlar 20 Atlet Gönderdiler

Bükreş, 4 (Sureti mahsusada giden arkadaşımız telefonla bildirdi)

Dün akşam (cuma akşamı), dalgalı bir deniz üzerinde seyahate mecbur olduk. Bu yüzden atletlerden bazıları hastalandılar. Vapurumuz, sabahleyin saat onda Köstence’ye varmış bulunuyordu. Rıhtımda Türkiye Konsolosu ile Romanya Federasyonu İkinci Reisi tarafından karşılandık. Saat 14:30’a kadar Köstence’de kaldık.

Atletlerden Rıza, Maksut, Recep ve Raif, treni kaçırdılar. Köstence’den gece treni ile geleceklerdir. Ekibimiz 17:45 te Bükreş’e vâsıl oldu. İstasyonda bizi elçimiz B. Suphi Tanrıöver karşıladı. Atletlerimiz Union otele indiler. Diğer ekipler Palas ve Splendid Park otellerindedir.

Balkan komitesi azası ve murahhaslar Athene Palas’tadır. Romenler, 8 inci Balkan oyunlarında olimpiyatları kopye etmek niyetindedirler. Yugoslavlar da dahil olduğu halde, takımların hepsi Bükreş’e gelmiştir. Yunanlılar 27, Yugoslavlar 20, Bulgarlar 18, biz 17 atletle geldik.

Romanya ekibi çok ümitli

Romen Federasyonu mahfellerine göre, Romanya ekibi çok kuvvetlidir. Yugoslavları yendikten sonra ikincilik mevkiinde Yunanlıları da tehdit etmek azminde oldukları anlaşılmaktadır.

Bükreş sokaklarında ve istasyonda Balkan milletlerine ait bayraklar dalgalanıyor. Romen organizasyonu harici manzarası ile çok muntazam görünmektedir.

Yalnız şimdiden Yunanlılarla aralarında bir ufak ihtilâf vardır.

Romenler, şimdiye kadar yapılan âdet hilâfına (aksine, karşıt olarak) bütün hakemleri Romenlerden intihap etmişlerdir (seçmişlerdir). Diğer senelerde olduğu gibi, bütün Balkan milletlerinden hakem kabul etmek istememektedirler.

Yunanlılar, buna muarızdırlar. Diğer milletlerin de Yunanlılarla beraber olacağı tahmin ediliyor.

Meselenin Balkan komitesi protokolü mucibince, her milletten hakem kabulü şeklinde halledilebileceği umulmaktadır.

Yarın sekizinci Balkan oyunları, saat 16’ da Bükreş stadında Romanya Kralı tarafından açılacak ve toplar atılarak güvercinler salıverilecektir.

B. FELEK